HOME      로그인      회원가입      English      中文      日本語              
                                              
축제개요
행사일정표
프로그램 안내
행사장 안내
찾아오시는 길
커뮤니티
- 공지사항
- 사진갤러리
- 영상갤러리
- 보도자료
- 이벤트
- 자주묻는질문

HOME > 부산원도심골목길축제 > 공지사항
        
        
공지사항    

동구 이바구길 '모노레일' 운행시간 안내(2016 부산원도심골목길축제)
축제조직위  작성일 2016.11.09  조회 4427    

2016 부산원도심골목길축제

동구 초량 이바구길 '모노레일' 운행시간 안내
(사)부산문화관광축제조직위원회
47500 부산광역시 연제구 월드컵대로 344(거제동 1299) 아시아드주경기장
대표전화 : 051-501-6051
개인정보처리방침 | 이메일무단수집거부