HOME      로그인      회원가입      English              
                                              
축제개요
행사일정표
프로그램 안내
프로그램 접수 안내
찾아오시는 길
커뮤니티

HOME > 부산항축제 > 축제개요
축제개요    

 

 THE 17th BUSAN PORT FESTIVAL 

 제17회 부산항축제 

 

 □ 일 정 : 2024. 6. 1.(토) ~ 2024. 6. 2.(일) / 2일간

 □ 장 소 : (동구) 부산항국제여객터미널 야외주차장 및 (영도구) 해양경찰서 부두 일원

 □ 주 최 : 부산광역시, 부산지방해양수산청, 부산항만공사(BPA)

 □ 주 관 : 부산문화관광축제조직위원회

 □ 문 의 : 051-713-5000

 

 

  


 

(사)부산문화관광축제조직위원회
47813 부산광역시 동래구 충렬대로 237번길 28 2층
개인정보처리방침 | 이메일무단수집거부